SE J(LÖ)CH Freja
SE57672/2018
äg. Martin Enhol, Filipstad
uppf. Niklas Krantz Nora