Anmälan kan göras från och med 2021-08-01
Anmälan för jaktprov i Bergslagens Älghundklubb. (provdata.se) Länk HÄR
MAX. 2 prov per hund.
Önskar du som hundägare gå ytterligare prov, kontakta då provledaren. All fördelning av prov går
genom provledaren.
Sista anmälningsdag för medlemmar i BÄK är 2021-12-15.
För medlemmar i BÄK som har hund
yngre än två år vid provtillfället gäller 2021-12-31 som sista anmälningsdag.
Championhundar, max 1 prov, till och med den 15/12 som sista provdag.
Sista provdag för medlemmar i andra lokalklubbar är 2021-11-30.
Medlemsavgift skall vara betald för att få ta del av vår provverksamhet. Tänk även på att vid
januariprov skall det nya årets medlemsavgift vara betald innan provet kan genomföras.
Avgiften 300:- betalas in till Svenska Älghundklubben Bg 218-6179. Mer info på hemsidan.

OBS! 15/12 är sista provdag för hundar över 3 år att kvalificera sig till SM-KVAL.
Bekräftelse av anmälan
När anmälan och tillhörande anmälningsavgift har inkommit, så meddelas hundägaren vilken domare
som tilldelats (det tar normalt max 7 dagar).
Hundägaren har då 10 dagar på sig att ta kontakt och komma överens om provdag med domaren.
30 dagar efter att domare har tilldelats skall provet vara genomfört. Provet
kommer annars att vara förverkat.
Januarimånadens utrymme för prov är i första hand till för unghundar, under 2 år vid
provtillfället.

Provledningen förbehåller sig rätten att prioritera tilldelning av prov i den
senare delen av säsongen.
Starta din hund så tidigt på säsongen som möjligt, för att inte riskera att provet ”fryser inne”.
Prov som av någon anledning inte blir gjorda under provåret, behandlas av provledningen enligt
följande. Endast prov med tekniskt fel, nytt prov, eller prov som av någon anledning ej kunnat
genomföras av domaren, får ett nytt prov nästkommande provår.
Dessa prov ska dock vara genomförda senast den 30 september.
Prov som ej kunnat genomföras på grund av för mycket snö, sträng kyla eller annat dåligt väder, är
förbrukade då provledningen ej kan råda över vädret. Ingen återbetalning sker för dessa prov.

Provledare (område öst)
Anders Ericksson
072-014 67 15
aericksson90@gmail.com

Provledare (område väst)
Christer Skog
0706819141

Provsäsong
21 Augusti -31 Januari
(1 Augusti- 31 Januari) Ledhundsprov

Anmälningsavgift, arvode och milersättning
250 kr – anmälningsavgift

700 kr – arvode, som betalas till domaren

700 kr – arvode vid nytt prov, som betalas till domaren

20 kr/mil – milersättning som betalas till domaren