SE NO (LÖ)CH SE NO UCH Härkilas Nelson I

SE32536/2020 
Ägare; Martin Kjeldstad
Uppfödare; Kjell Lennartsson