NORD J(LÖ)CH Mottibäckens Qvinni
SE65742/2020
äg: Johan Björn, Torsby
uppf: Nicklas Syren, Hällefors